Київ, Є. Коновальця, 36, корпус №1, каб. 905        
(096) 824 3154
Галудзіна-Горобець Вікторія Ігорівна
(068) 739 37 70
(050) 975 78 29
Парфенюк Ігор Миколайович
(063) 674 45 52
Яцевський Ярослав

Графік освітнього процесу

Розклад занять 1 семестр

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

Розклад занять 2 семестр

1 курс

2 курс

Перелік заліків і іспитів

Розклад заліків і іспитів

Заліки 1 курс

Заліки 2 курс

Заліки 3 курс

Заліки 4 курс

Іспити 1 курс

Іспити 2 курс

Іспити 3 курс

Іспити 4 курс

Атестація здобувачів

Атестація відбувається у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи. Згідно з розробленими та затвердженими випусковою кафедрою «Методичними рекомендаціями…» є самостійною роботою здобувача, що засвідчує рівень його професійної підготовки, уміння застосовувати здобуті в знання для розв’язання практичних завдань, наявність здобутих професійних компетенцій, здатність критично мислити, уміння аргументувати власні позиції щодо виконаного проєкту. Бакалаврський проєкт ґрунтується на комплексному аналізі проблеми із застосуванням сучасних методів дослідження медіасфери, практичного застосування теоретичних знань з базових дисциплін для вирішення конкретних завдань, підвищення ефективності діяльності фахівців медіасфери.

Вимога стандарту щодо відсутності у кваліфікаційній роботі плагіату, фальсифікації та списування забезпечується: обов’язковою перевіркою роботи на оригінальність із наданням довідки про відсоток оригінальності змісту роботи та регулюється «Положенням про запобігання та виявлення академічного плагіату у КНУКіМ» за допомогою сервісу Unicheck.

Дистанційне навчання

Дистанційне навчання в Київському університеті культури і мистецтв здійснюється за допомогою платформи Moodle (є об'єктно-орієнтованим динамічним навчальним середовищем, яке називають також системою управління навчанням) та сервісу для проведення відеоконференцій та онлайн-зустрічей Zoom (ліцензійна версія).

Розвиток інфраструктури освітнього інформаційного простору Університету забезпечує Факультет дистанційного навчання шляхом застосування цифрових технологій для дистанційного, онлайн  та змішаного навчання.

Напрямами роботи факультету є:

 • Цифрова трансформація діяльності Університету
 • Розвиток  цифрових компетентностей науково-викладацького складу, студентів та персоналу
 • Дистанційне та змішане навчання
 • Запровадження цифрових інновацій
 • Науково-дослідна діяльність
 • Організаційно-технічна діяльність.
Image

Мета та основні завдання:

 • розробка концепції/розбудова інфраструктури освітнього інформаційного середовища Університету;
 • створення електронного навчально-наукового середовища Університету;
 • організація e-learning, електронної співпраці та комунікації;
 • створення електронних ресурсів для цифровізації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного та змішаного навчання;
 • розробка екосистеми підвищення цифрової компетентності викладачів
  проведення наукових досліджень з питань e-learning моніторинг та адаптація міжнародного досвіду використання інструментів e-learning
  надання організаційної та технічної підтримки підрозділам Університету в створенні та впровадженні інноваційних технологій навчання;
 • забезпечення співпраці зацікавлених сторін над забезпеченням якісної, інклюзивної та доступної цифрової освіти;
 • участь у міжнародному співробітництві в сфері інформатизації закладів вищої освіти.
Image

Сучасна освіта можлива за умови впровадження і застосування онлайн-технологій, ґрунтовних трансформацій у підходах до організації навчання в закладах вищої освіти. Адаптація до змін не є тимчасовим рішенням, а можливістю вдосконалення й переходу на новий якісний рівень.

Студентське самоврядування

Аліна Бучма
Аліна БучмаСтудентський декан
Олександра Бондар
Олександра БондарГолова комітету з питань медіа та PR, Голова студентського профкому
Студентка 4 курсу, групи Ж-39
Турло Анна
Турло АннаГолова комітету з питань організації заходів
Студентка 1 курс, групи МК-12
Дубинець Вікторія
Дубинець ВікторіяГолова комітету з питань нетворкінгу та зовнішніх зв’язків
Студентка 1 курсу, групи МК-12
logo-bottom2.jpg

Зв'язки з громадськістю і реклама

Тележурналістика та новітні медіакомунікації

Інтернет-журналістика та блогінг

Медіакомунікації та діджитал продакшн

Консультують:

© 2023 Кафедра зв’язків з громадськістю і журналістики.