Київ, Є. Коновальця, 36, корпус №1, каб. 905        
(096) 824 3154
Галудзіна-Горобець Вікторія Ігорівна
(068) 739 37 70
(050) 975 78 29
Парфенюк Ігор Миколайович
(063) 674 45 52
Яцевський Ярослав

Тиждень академічної доброчесності на Факультеті PR, журналістики та кібербезпеки

Image
Image
Image

ТИЖДЕНЬ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ НА ФPRЖіК ЗАВЕРШИВСЯ!

Протягом тижня здобувачі освіти відвідали чотири зустрічі, присвячені академічній доброчесності.

Серед спікерів представниками були: декан факультету PR, журналістики і кібербезпеки Ігор Парфенюк, проректор з науково-методичної роботи Юлія Трач, декан факультету дистанційного навчання Олена Чайковська та доктор філологічних наук, професор Микола Тимошик.

Кожен з представників зустрічі надавав детальну інформацію за своєю темою. Основні тези спікерів:

1. «Кодекси честі: кодекс академічної доброчесності КНУКіМ» від декана ФPRЖіК

Ігор Парфенюк розпочав тиждень з найважливішої частини академічної доброчесності - кодексу нашого університету. Спочатку він розповів взагалі про історію впровадження поняття академічної доброчесності у навчальних закладах, а далі деталізував план проведення наступних зустрічей.

2. «Академічна доброчесність у наукових дослідженнях» від Юлії Трач

Юлія Василівна розповіла про забезпечення науково-дослідної діяльності та принципи академічної доброчесності, починаючи зі студентської наукової роботи. Також обговорили основні прояви порушення академічної доброчесності такі як: академічний плагіат, самоплагіат, фабрикацію, фальсифікацію, списування, обман, хабарництво, необ’єктивне оцінювання, хибне співавторство.

3. «Нові можливості програми ЄС Еразмус+ 2021-2027 рр. Ключовий напрям КА1 - Навчальна мобільність» від Олени Чайковської

Завдяки Олені Антонівні здобувачі освіти дізналися про якість навчання та викладання, підготовку вчителів та викладачів, перехід на «зелені» та цифрові технології у інших країнах Європи.

4. «Стандарти журналістики: світ і Україна» від Миколи Тимошика

Спочатку Микола Степанович поділився шістьма загальноприйнятими стандартами журналістики: баланс думок, достовірність, відокремлення фактів від коментарів, точність, повнота, оперативність, закцентувавши на тому, що саме вимагає кожен з них у роботі журналіста. А під кінець зустрічі всі присутні мали змогу подивитися приклади найкращих статей студентів Миколи Степановича.

Ось таким інформаційно насиченим виявився ТИЖДЕНЬ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ НА ФPRЖіК!

Академічна доброчесність НПП та здобувачів вищої освіти

Академічна доброчесність в своїй основі базується на згоді усіх учасників академічного процесу здобуття освіти дотримуватися встановлених правил та неухильно виконувати покладені на них обов’язки. Доброчесність є необхідною і важливою складовою будь-якого прозорого здобуття знань – як доброчесність з боку викладача, так і здобувача вищої освіти. Академічні спільноти доброчесності встановлюють чіткі й прозорі очікування, стандарти для підтримання справедливості у стосунках між здобувачами вищої освіти, викладачами та адміністративним персоналом.

Науково-педагогічний персонал кафедри прослухали курси з академічної доброчесності «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів». По закінченні курсу викладачі отримали відповідні сертифікати. Також викладачі підписують «Декларацію про академічну доброчесність суб’єктів освітнього процесу: науково-педагогічного, наукового, педагогічного працівника».

Студенти та викладачі кафедри у своїй освітній діяльності керуються «Кодексом академічної доброчесності КНУКіМ». Сам кодекс розміщено у вільному доступі на офіційному сайті КНУКіМ, у розділі «Нормативні документи», де кожен учасник освітнього процесу має змогу ознайомитись із його змістом.

На кафедрі зв'язків з громадськістю та журналістики високо цінують шанобливе ставлення до авторського права та уміння створювати власний амбітний продукт, тому в університеті систематично проводяться різні заходи з популяризації та роз'яснення академічної доброчесності.

Для зустрічі зі студентами кафедри було запрошено експерта НАЗЯВО, кандидата наук із соціальних комунікацій, доцента - Анжеліку Досенко, яка висвітлила таку невід'ємну частину навчання, як академічна доброчесність.

Після зустрічі ми можемо говорити про академічну доброчесність, як чітко виписане поняття, яке має свої характеристики, виконавців, а також конкретну регламентацію та вимоги.

Переглянути презентацію повністю

Також на кафедрі проводиться щорічний «Тиждень академічної доброчесності», що підвищує обізнаність студентів та викладачів на тему плагіату, фабрикації та фальсифікації. В 2021 році «Тиждень академічної доброчесності» проходив у період з 7 по 10 грудня.

7 грудня – студенти слухали інформацію про кодекси честі студентів. Слухачі цієї лекції дізналися про інструменти, що впроваджуються в Україні та використовуються задля протидії копіювання та розповсюдженню крадених матеріалів. Всі присутні були ознайомлені з кодексом, якого мають дотримуватись усі навчальні заклади.

8 грудня – відбулась інформативна онлайн-зустріч з експертом НАЗЯВО, гарантом ОНП "Культурологія", доктором культурології, професором Іриною Петровою. Під час зустрічі професор розповідала про пошук істини й знання через інтелектуальну та особисту чесність у процесі навчання, викладання, наукових досліджень і використанню доступної інформації онлайн.

Підбили підсумки «Тижня академічної доброчесності» 10 грудня підписанням декларації академічної доброчесності.

Також питання академічної доброчесності систематично підіймається кураторами на кураторських годинах та викладачами, на дисциплінах.

Студенти й викладачі КНУКіМ мають змогу пройти курс доброчесності на Прометеусі, де по завершенню отримують сертифікати. Таким чином набуваючи статусу єдиного виконавця власних ідей.

В Університеті створено середовище поширення норм та правил академічної доброчесності, запроваджені системи регулярних тренінгів із запобігання академічній недоброчесності, використовується процедура обов'язкової перевірки робіт, що готуються до публікації, бакалаврських робіт, яку безкоштовно здійснює Бібліотека Університету за допомогою спеціального ПЗ Unicheck.

logo-bottom2.jpg

Зв'язки з громадськістю і реклама

Тележурналістика та новітні медіакомунікації

Інтернет-журналістика та блогінг

Медіакомунікації та діджитал продакшн

Консультують:

© 2023 Кафедра зв’язків з громадськістю і журналістики.